Genital Bölge Varisleri
Ekim 13, 2015
Kılcal Damar Varisleri
Ekim 13, 2015

Varis tedavisinden sonra tekrar varis oluşur mu?

Evet . Varis tedavisinden sonra tekrar varis oluşabilir ve bunun olasılığı %25-30 dur. Ancak nüks varis demek ameliyattan sonra herhangi bir varisin ortaya çıkması demektir ve bu hastanın tekrar en baştaki şikayetlerinin aynen geri dönmesi demek değildir. Tedavi sonrası nüks olasılığı tedavi olmamak için bir mazeret olarak kabul edilmemelidir.

 

Tekrar varis oluşumunun nedenleri nelerdir?

Varis tedavisi sonrası nüksün bir kaç nedeni vardır. Bunlardan ilki tüm nükslerin % 50-70 ini oluşturan baştan yanlış yada yetersiz tedaviye bağlı nükslerdir. Bu durum ya hastalıklı damarları tam olarak belirleyememekten (taktik hata) yada belirlenmiş olan damarları ameliyatta tam olarak çıkartmamaktan (teknik hata) kaynaklanır. Bu nedenle ameliyat yada tedavinin doğru planlanıp gerçekleştirilmesi nüksü engellemede ve hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmada çok büyük bir öneme sahiptir. Nükslerin %20-25 ini oluşturan ikinci neden ise ameliyattan sonra normal damarların varisli damarlara dönüşmesidir. Üçüncü neden (%5-25) ise kasıkta ameliyat yapılan alanda normalde olmayan yeni damarların oluşması ve bunların varise yol açmasıdır.

Tekrar varis oluşumunu engellemek için neler yapılır?

Nüks oluşumu teknoloji, bilgi ve deneyimi birlikte kullanarak en aza indirgenebilir. Buradaki temel nokta hastanın ameliyatının doğru planlanıp, doğru ve tam ameliyat yada işlemin gerçekleştirilmesi ve tedaviden sonra aralıklarla Doppler ultrasonografi yaparak takipte tutulmasıdır. Bunun yanı sıra kılcal damar varislerinin skleroterapi sonrası tekrar oluşumu söz konusudur. Genelde başarılı skleroterapi sonrası aynı alanda varis olmaz ama başka alanlarda yeni kılcal damar varisleri gelişebilir. Tedaviler sonrası varisin tekrar oluşumunu engellemede hastaların eğer verilmiş ise varis çoraplarını olabildiğince uzun süre kullanmaları ve aşağıda varis oluşumunun nasıl engelleneceği konusundaki tavsiyelere uymaları yararlıdır.

Tedavi sonrası tekrar oluşan varis nasıl tedavi edilir?

Tedavi nüks nedenine göre planlanır. Muayene ve detaylı bir Doppler incelemesi varisin neden tekrar oluştuğu konusunda fikir vereceği için bu değerlendirmeler sonucuna göre aşağıdaki şekilde tedavi planlanır.

  • İlk ameliyatta çıkartılmış olması gereken safen toplar damarının kalmış olması: İlk yapılmış ameliyatta varisin nedeni olan safen damarı bağlanmamış yada çıkartılmamış ise eksik olan tamamlanır. Diğer bir ifade ile eksik olan ilk ameliyatı tamamlayacak şekilde ameliyat, laser, radyofrekans yada köpük tedavisi uygulanır.
  • İlk ameliyatta gözden kaçmış yada teşhis edilmemiş küçük safen damarı yetmezliği var ise ona yönelik olarak ameliyat, laser, radyofrekans yada köpük tedavisi uygulanır.
  • Perforan damarlar açık kalmış ise perforan damarlar bağlanır yada çıkartılır
  • Kasıkta yeni damarlar (neovaskülarizasyona) oluşmuş ise bu damarlara skleroterapi yapılır
  • İlk ameliyatta herşey tam ve yeni oluşmuş varisler varsa varisler çıkartılır.
  • Hastada derin toplardamarlarda tıkanıklık varsa stent ile tıkanıklıklar açılır.
  • Derin toplardamarlarda kapak yetmezliği var ise kapak onarımı yapılır

Yaklaşık 10 yıl önce varis ameliyatı oldum ama şimdi bütün varislerim tekrar oluştu. Ne yapmalıyım?

Bu durumda bilinmesi gereken ne ameliyatının yapıldığı ve bağlanması yada çıkarılması gereken damarlara ne ölçüde bu işlemlerin yapıldığıdır. Bu nedenle detaylı bir renkli Doppler ultrasonografi incelemesi yapılması gereklidir. Eğer yeterince yukardan bağlanmamış ama çıkarılmış bir yetmezlikli safen damarı belirlenirse, o damar gerektiği yerden bağlanır ve varisleri çıkarılır. Eğer safen damarı bağlanmış, ancak çıkarılmamış ise tekrar bir ameliyat ile çıkarılır veya laser yada radyofrekans ile damar kapatılır. Tekrar varis ameliyatı risklidir ve deneyimli bir cerrah tarafından yapılmalıdır.