Perianal(Makat) Fistülü
Ekim 12, 2015
Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs)
Ekim 12, 2015

BAĞIRSAK STOMASI (OSTOMİ)

Bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemine ‘stoma’ adı verilir. En sık görülen stoma tipleri ileostomi ve kolostomidir. İleostomi denilen stoma tipi, ileum adlı ince bağırsağın son bölümünün karın derisine ağızlaştırılması ve kolostomi denilen stoma tipi ise kalın bağırsağın karın derisine ağızlaştırılması işlemine verilen addır. Midenin karın derisine ağızlaştırılmasına ie gastrostomi adı verilir.

Geçici bir stoma işlemi, bağırsağın yapışıklık veya iltihabi hastalık nedeniyle tutulması sonrasında gerekir. Ayrıca, bir ameliyat bölgesi yada yarayı dışkı ile kirlenmekten korumak için geçici stoma yapılabilir. Geçici stomalar bağırsak devamlılığında değişiklik olmadan veya çok az değişiklik yaratarak bağırsak eski görevine döner.

Stoma uygulanmasından sonra cerrah veya stoma hemşiresi hastaya stoma hakkında gerekli bilgileri ve eğitimi verir. Dışkı stoma etrafına yerleştirilen ve boşaltılabilen bir plastik torba (stoma torbası, kolostomi torbası veya ileostomi torbası) içine alınır. Stomanın etrafına deriyi bağırsak sıvılarının tahrişinden koruyacak bir yapışkan konulur. Bu torbalar kötü kokuları uzaklaştırmak için filtre sistemi içerirler. Beslenme şekli, stoma tipi ve ameliyat öncesi bağırsak hareketlerinin durumu, bağırsak boşalmasının sıklığı ve şeklini belirler. Bağırsak hareketlerini kontrol etme konusunda tüm hastalar bilgilendirilir.Normal giysiler ile stoma belli olmaz ve kişi kendinde stoma olduğunu ifade etmeden, diğer kişiler bunu anlayamaz. Bir stoma yapılmadan önce ameliyat öncesi dönemde karın duvarında cerrah veya stoma hemşiresi tarafından stomanın yerinin çizilmesinde yarar vardır. Kolostomi karnın sıklıkla sol tarafına yerleştirilirken, ileostomi sağ tarafına yerleştirilir. Stoma uygulanan kişilerin günlük aktivitelerinde belirgin bir düşüş gözlenmez. Normal cinsel yaşamlarına da dönüş gösterirler.Stomada darlık, karın içine kaçma, bağırsağın dışarı çıkması (stoma prolapsusu) ve stoma yanından fıtık çıkması (parastomal herni) gibi komplikasyonlar görülebilir.