Mide Kanseri
Ekim 12, 2015
Varisler
Ekim 12, 2015

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri

Son yıllarda yemek borusu (özofagus) kanseri sıklığı artmakta ve bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Sigara ve alkol risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Sıklıkla yemek borusunun alt bölümünde yer alırlar. Yemek borusu (özofagus) kanseri tedavi edilebilen fakat tam şifanın zor elde edilebildiği bir rahatsızlıktır. Hastaların ancak % 5 ile 30’unda beş yıl sağkalım vardır. Bazen gastrointestinal stromal tümör (GİST) adı verilen daha çok iyi huylu olan tümörlerde görülebilir.Yemek borusu (özofagus) kanseri geşiminde nedenlerden birisi reflü hastalığı zemininde gelişen Barrett metaplazisi ve ardından gelişen Barrett kanseridir. İsveç’te yapılan bir çalışmada reflünün sıklığı, şiddeti ve belirtilerin süresi ne kadar fazla ise,yemek borusu (özofagus) kanseri riski o oranda arttığı gösterilmiştir. Yemek borusu (özofagus) kanseri tanısı endoskopi, bilgisayarlı tomografi veya endoskopik ultrasonografi ile konulur. Bu şekilde hastalığın hangi evrede olduğu anlaşılabilir. Yemek borusu (özofagus) kanserinin evrelemesi amacı ile torakoskopi, laparoskopi veya her ikisi bir arada kullanılarak lenf bezlerinden biopsi alınarak veya PET/CT ile evreleme yapılır.

Tedavi:

Tedavide cerrahi olarak tümörlü bölgenin çıkartılması, kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) kullanılmaktadır. Ameliyata uygun olmayan tümörlerde endoskopi ile stent yerleştirme ve Nd:YAG lazer ile tümörün yakılması uygulanmaktadır.