Variste Radyofrekans
Ekim 13, 2015
Varislerin Çıkartılması
Ekim 13, 2015

Lazer tedavisi nedir?

Genel olarak varis ameliyatı güvenilir ve başarılı bir girişim olmasına karşın, sonuçta cerrahi bir girişim olması nedeni ile gerek anestezi gerekse cerrahi uygulamalara bağlı olarak bazı riskler taşımaktadır. Ameliyatın anestezi ile yapılması, bacakta birkaç cerrahi kesi gerekmesi, işlem sonrası bacakta olan morarma, kanama, şişlik ve ağrının bir kaç hafta rahatsızlığa neden olması nedeni ile, daha basit ama hastaya daha az rahatsızlık veren yeni yöntemlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı laser ile varis tedavisidir. Burada hastalıklı damarların içerisine ilerletilen özel bazı teller ile (kateter) laser enerjisi kullanılarak damarlar yok edilmektedir. Bu yöntem derideki küçük varislerin laserle yapılmasından farklı olup, toplardamar içi laser tedavisinin İngilizce kısaltması olan EVLT veya benzeri isimlerle anılmaktadır. Genel olarak işlem sonrası bacakta ağrı ve morarma klasik cerrahi yönteme göre çok daha az olup, hasta kısa sürede günlük yaşamına geri dönebilmektedir.

Laser (Lazer) (İngilizce LASER ( Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ) Lazerler,s

günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Örneğin, süper marketlerde ürün fiyatlarını, CD’lerden müziği, DVD’lerden de filmleri okumakta lazerlerden faydalanılmaktadır. Laser ışığının enerjisi dalga boyu ve gücü ile ilişkilidir. 15 mw’ın üstündeki lazerler göze anında zarar verebilir. 100 mw’nin üstü ise kibrit yakabilir ve değişik yüzeylere yazı yazabilir. Varis tedavisinde laser iki şekilde kullanılır. Bunlardan ilki laseri bir kateter yada fiber ile damar içerisine verip damarı içeriden yakma yada kapatma işlemi olup “endovenöz laser tedavisi” olarak ifade edilir. Diğeri ise derideki kılcal damar varislerinin dışarıdan laser ile yakılması olup, “dermal laser” olarak adlandırılmaktadır.

Nasıl yapılır?

Bu yöntemlerde genelde diz hizasından ultrason eşliğinde hastalıklı safen ven toplardamarına bir iğne ile girilir. Bu iğneden bir tel ve bununda üzerinden laser enerjisini verecek olan kateter damar içine yerleştirilir. Daha sonra kateterin ucu safen toplardamarının femoral damarda döküldüğü yere getirilir. Laser tedavisi tümesan anestezi adı verilen özel bir teknikle yapılır. Bu anestezi yöntemi toplardamarın çevresine içinde lokal anestetik ilaç bulunan bir solüsyonun ultrason altında dikkatlice enjekte edilmesidir. Daha sonra laser enerjisi verilmeye başlanırken kateter yavaşça geriye doğru çekilir.

Her cm için laser 3-4 kez verilir. Bu yöntemle kasıktan dize kadar olan alanda toplardamarın içine boyluboyunca laser enerjisi verilmiş olur. Daha sonra da tüm kateterler çekilir. Laser toplardamarı içten yüksek enerji ile duvarlarını birbirine yapıştırır. Bu arada bacakta bulunan varisler, ya aynı seansta ya da ayrı bir seansta mikro kesilerden cerrahi yöntemle çıkarılır. Ya da sonradan bu varislere skleroterapi uygulanabilir. Diğer bir ifade ile varisin nedeni olan hastalıklı safen damarı laser ile tedavi edilirken, varisler cerrahi yöntemle çıkartılır veya skleroterapi ile kapatılır. Varislerin kendisine doğrudan laser yapılmaz. İşlem ortalama 30-60 dk sürer. İşlem bittiğinde bacağa elastik bandaj sarılır ve hastanın 10-20 dk yürümesi önerilir. Daha sonra hasta evine giderken de birkaç haftalığına varis çorabı bacağa geçirilir. Hasta işlem sonrası evine gidebilir.

Lazer tedavisinin etkinliği

Laser ile varis tedavisi, varisin klasik tedavi yöntemi olan cerrahi yönteme benzer başarı oranına sahiptir. Ancak cerrahiye göre hastalar çok kısa süre içinde ayağa kalkıp, daha az ağrı ve morarma ile günlük işlerine birkaç gün içinde dönebilirler.

İşlem sonrası:

Bütün normal aktivitelerine (yürümek, banyo yapmak v.b.) hastalar devam edebilirler. Sadece işlem sonrası bir süre ağır egzersiz yapmamaları önerilir.

Avantajları:

  • İz kalmaz,
  • Cerrahi kesi gerekmez,
  • Morarma ve şişlik çok az olur,
  • Kısa sürede iyileşir,
  • Lokal anestezi ile yapılabilir,
  • Hastanede yatış gerekmez.

Dezavantajları:

Laser ile varis tedavisi sonrası yan etkiler oldukça nadirdir. Bazen hastalar laser yapılan hat boyunca kızarıklıktan şikayetçi olabilirler. Bazen işlem sonrası erken dönemde laser uygulanan damar deri altında hafif ağrılı bir sertlik şeklinde hissedilebilir. Bu birkaç hafta içinde kaybolur. Hastalar çok nadiren laser uygulanan toplar damar üzerindeki deride uyuşukluktan yakınabilirsede, bu durumda birkaç hafta içinde düzelir. Deri altında görülen damarlara varis uygulanırsa oluşan kahverengi iz yıllarca kalabilir.