Obezite
Ekim 13, 2015
Obezite Ameliyat Yöntemleri
Ekim 13, 2015

Obezite veya Morbid Obezite hastaların sosyal yaşamları sınırlar ve bununla da kalmayıp, beden sağlıklarını da git gide bozar. Morbid Obezite ile bağlantılı olarak başta şeker hastalığı olmak üzere (Tip 2 Diyabet)  çeşitli sağlık sorunu beraberinde gelir.   *Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon), * Kalp-Damar Hastalıkları, Kolesterol Yüksekliği (Hiperkolesterolemi), * Horlama ve Uykuda nefes durması (Uyku–Apne),  *Kemik ve Eklem Bozuklukları, Kemik Erimesi (Osteoporoz),  *Reflü ve Toplardamar Bozuklukları   morbid obezite sebebiyle yaygın olarak sıklıkla görülen önemli sağlık sorunları içersindedir. Morbid Obezite temelinde meydana gelen insülin direnci ve şeker hastalığı, ölümcül kalp krizine sebep olan kalp-damar hastalıklarının en önemli sebebidir. Morbid Obezite ve şeker hastalığı sebebiyle, ölümcül kalp kriz risklerini arttıran durumlar “Metabolik Sendrom” başlığı altında toplanır. Obezite Cerrahisi, Metabolik Sendrom belirtilerinin de en etkili kontrolünü sağlamayı mümkün kılan bir tedavi yöntemidir. Obezite Cerrahisinin bu güçlü metabolik etkilerinin ortaya çıkması sebebiyle artık, Obezite ve Metabolik Cerrahi olarak da isimlendirilir.

Dünya Sağlık Örgütü, vücut kütle indeksi >35 kg/m2 olan kişilerde eşlik eden hastalıklardan bir veya birden fazlasının olması halinde Obezite Cerrahisini en etkili tedavi yöntemi olarak bildirir.  Vücut kütle indeksi > 40 kg/m2 olan kişilerde hiçbir yandaş belirti bulunmasa bile, Morbid Obezitenin en etkili tedavisinin Obezite  Cerrahisi olduğunu söylemektedirler.