Mekanik ve Kimyasal Tedavi
Ekim 13, 2015
Skleroterapi
Ekim 13, 2015

Varisin kaynağı olan yetmezlikli safen venin ve varislerin tedavisinde yıllardır kullanılmakta olan bir diğer alternatif tedavi yöntemi köpük skleroterapisidir. Bu uygulamada klasik olarak kullanılan ilaç uçlarından birbirine tutturulmuş iki enjektör aracılığı ile havayla karıştırılıp köpük haline getirilerek damara enjekte edilir. Bu sayede ilaç varisli damar içerisinde damar duvarı ile daha uzun süre temas ederek daha etkin bir tedavi sağlar. Ayrıca aynı damarı sıvı ilaçla tedavi etmeye göre daha az ilaç kullanıldığı için daha güvenilirdir. İlaç varisli damarın içerisine ince bir iğne ile enjekte edildikten sonra bacak sarılır ve sargılar bir kaç gün sonra çıkarılıp 1-6 hafta süreyle varis çorabı kullanılır. Bu yöntem bacaktaki varisler, ameliyattan sonra kalan yada tekrarlayan varisler için uygun bir tedavidir. Varisli damarın büyüklüğü arttıkça başarı şansı azalırken, yan etkiler artabilir. Bu nedenle özellikle çapı 1 cm den büyük varislerde kullanımı genelde tavsiye edilmez. Varise neden olan safen damarının yetmezliğinde bu yöntem kullanılabilir ancak kapanan damarın tekrar açılıp, ilerki yıllarda varis oluşumu riski yüksektir.

Hazırlık:

Çoğu kez özel bir hazırlık gerekmez. Önceden yapılacak olan bir renkli Doppler ultrasonografi ile varis ve varise neden olan damarlar belirlenir. Tedavi sonrası kullanılmak üzere hastaya uygun bir varis çorabı hazırlanır.

Yöntem:

İşlem bir kaç şekilde yapılabilir. Bunlardan ilkinde kesi yapılmadan varise ve varise neden olan hastalıklı damarı ultrasonografi ile görerek bir iğne yada kateter (plastik ince bir hortum) yerleştirilir. İğnenin gireceği alana uyuşturmak için lokal anestezi yapılabilir. Daha sonra bu yerleştirilmiş olan kateterden köpük haline getirilmiş olan ilaç varisli damarın içine verilerek damar köpük ile doldurulur. Sonra kateter çekilip, bacak elastik bandajlarlar sarılır.

Daha az kullanılan bir diğer uygulama şekli ise ayak bileğinden lokal anestezi ile uyuşturularak küçük bir kesi yapılıp, varise neden olan hastalıklı damar bulunup içine bir kateter yerleştirilerek köpük damar içine doldurulur. Sonra kateter çıkartılıp, kesi dikildikten sonra bacak elastik bandajlarla sarılır.

Varise neden olan safen damarının yetmezliğinde köpük skeleroterapisinin başarı şansının düşük olması nedeniyle safen damarın derin damara döküldüğü(,) en yukardaki bölümünün ameliyat ile bağlanıp damarın diğer bölümünün ve varislerin köpük skeloterapisi ile tedavisi şeklinde her iki yöntemin birlikte kullanılması bir çok açıdan bu yöntemlerin tek başına kullanımından üstündür. Bu tedavi tamamen lokal anestezi altında yapılabilir. Lokal aneztezi ile aynı klasik ameliyatta olduğu gibi kasıkta safen damarı bulunup femoral damara girdiği yerden bağlanır. Bu kesi estetik dikişlerle kapatılıp, diz yada ayak bileği dizasından safen toplardamarının alt bölümü yine lokal anestezi ile açılarak yada hiç açılmadan ultrason altında bir kateter yerleştirilir. Kasığa kadar ilerletilmiş olan bu kateterden köpük haline getirilmiş olan ilaç bir yandan verilirken bir yandan da kateter çekilip çıkartılır. Böylece en yukarı bölümü cerrahi olarak kapatılmış olan damarın içi köpük ile doldurulmuş olur. Daha sonra bacağa bandajlar uygulanarak işlem sona erdirilir.

İşlem sonrası:

Bir kaç gün sonra sargılar çıkartılır ve 4-6 hafta süreyle varis çorabı kullanılır. Çorap yada sargı kullanılmadığında köpük olan damarların içinde pıhtı gelişir. Bu durumda kızarıklık, morluk, ağrı ve sertlik olup iyileşmesi zaman alabilir.

Avantajları

  • Köpük tedavisi varis için yapılan tedaviler içinde hasta için en az rahatsızlık oluşturan tedavidir.
  • Anestezi gerektirmeden basit bir enjeksiyon ile birkaç dakika içinde varisin tedavi sürecini başlatır.Ancak iyileşme süreci zaman alabilir.
  • Genelde kesi olmaz.
  • Anestezi gerekmez.
  • Ameliyata göre daha az ağrı, morluk, şişme, uyuşma olur.

Yan Etkileri:

Genelde yan etkiler azdır ancak başlıca yan etkiler şunlardır:

  • İlaç uygulanan damarda pıhtı oluşumu
  • Derin damarlarda pıhtı oluşumu (bkz. DVT),
  • Kullanılan ilacın enjeksiyon sırasında damar dışına kaçması sonrası deride renk değişikliği,
  • Bazen deride yara, morarma, allerji ve ağrı.
  • Nadiren köpükteki havanın dolaşım ile beyine gidip felç oluşturması