Divertikülleri Hastalığı
Ekim 12, 2015
Bağırsak İnkontinansı
Ekim 12, 2015

Bağırsak Kanamaları

Alt gastrointestinal sistem kanamalarının çoğu kalın bağırsak ya da rektumdan  olur.Hemoroidler en sık alt GİS kanaması yapan nedendir. Kan gözle görülebilir ve taze parlak bir renktedir. Hemoroidler ler anal kanal kenarındaki genişlemiş damar ağlarıdır. Bunların yırtılması ile taze parlak kanama ya dışkılama sırasında veya tuvalet kağıdında fark edilir. Bu durumda kanamaya neden olabilecek diğer nedenler çatlak (fissür), iltihabi durumlar ve tümörlerden (kanserden) ayırt edilmesi gereklidir.

İyi huylu tümörler veya kalın bağırsak polipleri kanser gelişiminde önemli oluşumlardır. Bunlar da kendini bariz veya gizli kanama ile belli edebilir. Kolorektal kanserin tüm kanserler içinde görülme sıklığı ülkemizde, kadında 2. erkekte 3. en sık gözlenen kanser tipidir. Bu kanserlerde bir dönem kanama meydana gelir ve kendini belli eder.

Kalın bağırsaktaki inflamasyon (iltihap) ciddi kanamaya neden olabilir. Değişik bağırsak enfeksiyonları da inflamasyon (iltihap)ve kanamaya neden olabilir.Ülseratif Kolit yada Crohn Hastalığı gibi kalın bağırsağın iltihabi hastalıklarında bağırsağın içini örten koruyucu tabaka da inflamasyon olur. Bunun sonucu kanama gelişebilir.

Divertikürler Hastalık, kalın bağırsak içindeki basıncın artması sonucu, bağırsağın içini döşeyen örtünün dışarıya doğru keselenmesidir. Bu keseciklere divertikül denir ve ciddi kanamaya neden olabilirler. Son olarak da yaşla beraber kalın bağırsaktaki damarların anormal hal alması ve damar yumakları oluşturması (angiodisplazi) mümkündür. Bu tip damar yapılarından da ciddi kanama olabilir.

 • Hemoroid
 • Anal Fissül
 • İnflamasyon(Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı)
 • Kolorektal Polip
 • Kolorektal Kanser
 • Divertiküler Hastalık
 • Anjiyodisplazi(yapısal damar bozukluk)

Bulgular:

Belirtiler kanamanın yeri ve şiddetine bağlıdır. Kanama rektum yada kalın bağırsağın alt kısımlarından kaynaklanıyorsa dışkıya bulaşık yada ayrı taze kanama şeklinde izlenir. Üst gastrointestinal sistem kanamalarında ise kanama siyah bir dışkı şeklinde (kötü kokulu, cıvık, zift gibi) izlenir. Kahve telvesi yada taze kan şeklinde kusma da izlenebilir. Eğer gizli (yani gözle görülemeyecek kadar az miktarda) kanama varsa hasta dışkısında herhangi bir renk değişikliği fark etmeyebilir.

Aniden başlayan ciddi kanmalarda kişi halsizlik, kramp tarzı karın ağrıları veya ishal, nefes almakta güçlükle başvurur. Nabzın hızlanması, tansiyon düşüklüğü ve idrar miktarında azalma hastanın kan kaybına bağlı şoka gidişin belirtileridir. Hasta soluktur. Uzun süre devam eden yavaş kanamalarda hasta soluk, halsiz, düşkün ve uykuya meyillidir.

Gizli kan kaybı olan hastalarda kansızlık, anemi ortaya çıkar. Bunun nedeni kanda bulunan zengin demir içeren hemoglobin kaybıdır.

Tanı :

Kanamanın yeri mutlaka aranmalıdır. Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve fizik muayene tanı koymak için esastır. Dışkılama alışkanlığında değişmeler, dışkının rengi, karın ağrısı ve hassasiyetin varlığı doktora kanamanın yeri hakkında fikir verir. Demir, bizmut alımı yada bazı yiyecekler (pancar) dışkıya kanamayla aynı görünümü verdiğinden doktor kan varlığı açısından hastanın dışkı tahlilini isteyecektir. Tam kan sayımının yapılması kansızlığın araştırılması yönünden değerli bir testtir.

Kanayan yerin direkt görülmesini sağlayan endoskopi (ağız yada makat yolu ile kullanılabilen bükülebilir alet), kanamanın tanısında önemli bir yöntemdir. Aynı zamanda bir çok vakada kanamanın tedavisi için de kullanılabilir.

Endoskop fleksibıl (bükülebilir) bir alettir. Bükülebilir özelliği ile üst (yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı) ve alt (kolon-rektum) GİS incelemelerinde kullanılır. Bu cihaz ile örnekler alınabilir (biyopsi). Görüntüler kayıt edilir ve kanamayı durdurmak için işlem yapılabilir.

İnce bağırsak endoskopisi veya enteroskopi yeni bir teknik ile ince bağırsağın değerlendirilmesidir.

Ani Kan Kaybının Bulgukarı Nelerdir?

 • Güçsüzlük
 • Nefes açlığı
 • Baş dönmesi Kramp şeklinde ağrı
 • Kulak çınlaması Diyare (ishal, kanlı ishal)

Kronik Kan Kaybının Bulguları Nelerdir?

 • Yukardaki bulgulardan herhangi biri Halsizlik
 • Nefes darlığı
 • Uykuya meyil
 • Solukluk

Diğer tanı yöntemleri:

Kanama yerinin belirlenmesinde başka teknikler de kullanılır. Anjiografide renkli ilacın damara verilmesi ile gastrointestinal sistemin damarları görüntülenir. Ciddi kanamalarda kanama olan damarı bulmak için kullanılır. Damar içindeki maddenin damar dışına çıkması ile tanı konur. Bazı özel durumlarda, kanama olan damara ilaç verilerek kanama durdurulabilir.

Radyonüklid sintigrafi, non-invasiv (hastaya girişim yapılmaksızın) tarama tekniklerinden biridir. Gastrointestinal sistemin radyonüklid çalışmaları özellikle endoskopik incelemenin çok zor olduğu ince bağırsak kanamalarında faydalıdır. Bu teknik ile az miktarda radioaktif madde (zararsız düzeyde) damar içine verilir ve özel kamera ile kanama olan yer araştırılır.

Tedavi:

Endoskopik çalışmalar kanamanın yerinin direkt olarak görmenin yanında tedavi girişimlerine de olanak sağlar. Aktif kanamalar birtakım kimyasal maddelerin kanayan bölgeye enjekte edilmesi, kanayan yerin koterizasyonu, ısı tedavisi ile durdurulabilir. Kanama kontrol altına alındıktan sonra çeşitli ilaçlar kullanılarak kanamanın tekrarı engellenmeye çalışılır.

Endoskopik yolla kalın bağırsak poliplerinin çıkarılması kanamanın kontrolünü sağlayabilir. hemoroidal kanaması olan hastalarda, hemoroidlerin band ligasyonu veya çeşitli elektrikli aletlerle ısı tedavisi kanamayı kontrol eder. Endoskopik tekniklerle kanama her zaman durdurulamaz. Bazen anjiogarfi gerekli olabilir. Endoskopinin başarısız olduğu, ağır veya tekrarlayan kanamalarda cerrahi tedavi gerekli olabilir.